Lunenburg - Lunenburg, Massachusetts

Railroad Lines

Boston and Maine Railroad: Fitchburg Division, Main Line
at milepost 42.15 (from Boston)